Kategorier

Ångerrätten under 14 dagar

 

Kunden har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Aeshop.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, e-post)

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).    Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Aeshop.se får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig,som Kund, eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss  utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning.
Ångerrätten gäller ej för vara specialbeställd eller specialtillverkad för dig som Kund.
Du kan ej nyttja ångerrätten med stöd i svensk lag på varor vars plombering har brutits, band- och ljudupptagningar där plombering har brutits, varor som tappar sitt värde (exemeplvis livsmedel) vid leverans.
Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten.

 

Information om ångerrätten. Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.