Kategorier

Reklamationsrätt

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett fel på en vara du köpt i tre år från köpet. Varan kan ha en garanti som är kortare eller längre än tre år, men den förkortar inte den lagstadgade reklamationstiden.

En reklamation innebär att du meddelar säljaren Aeshop.se  att du inte är nöjd med varan eller tjänsten som du köpt. Meddela varför du inte godtar varan samt ange varför sätt du anser att varan är felaktig till Aeshop.se e-post info@aeshop.se
Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt  inom skälig tid. Ett klagomål som framförs inom två månader räknas alltid som att det gjorts inom skälig tid.

Fel på en vara som du köpt, och som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel om inte företaget kan bevisa att du själv orsakat felet. Det är då säljaren som ska bevisa att du förstört varan om han eller hon anser att felet inte är ursprungligt.

Om ett fel visar sig mer än sex månader efter det att du fick hem varan är det du som ska bevisa att varan har ett ursprungligt fel. Om varan slutat fungera under den tid som den normalt ska hålla är beviskraven låga. Kan du visa att du inte använt den på ett felaktigt sätt, att det saknas tecken på att du misskött varan eller att den råkat ut för en olyckshändelse räcker det normalt som bevisning.
Vi skickar sedan en förbetald returfraktsedel och anvisningar till dig.


Vi accepterar Allmänna reklamationsnämnden (ARN).