Kategorier

Köpvillkor och returvillkor

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Expertkom LVMK AB

org. nr 559036-8964

Box 40
135  21  TYRESÖ

Öppettider Kundtjänst :

Måndag –fredag     08.00 - 16.00

Telefon + 46 8 46 50 58 29

E-postadress: info@aeshop.se

www.aeshop.se

 

Nedan sammanfattas de allmänna villkoren som gäller när du handlar av AEShop.se. Dessa villkor ligger till grund för de tjänster och produkter som tillhandahålls av leverantören AEShop.se via hemsidan AEShop.se, samt reglerar användningen av AEShop.se.

 

1. Inledande information
Genom att godkänna dessa allmänna villkor i samband med köp, beställning eller registrering av konto på AEShop.se Kunden intygar till fullo dessa villkor. Fortsättningsvis benämns person som godtagit dessa villkor som Kund .
I samband med att dessa villkor Kunden intygar att den fyllt 18 år . Kunden intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats vid registreringstillfället är korrekta och aktuella.
Kunden intygar ej använda AEShop.se i bedrägliga eller andra olagliga syften, samt att Kunden är medveten om att AEShop.se kommer att förbehålla sig rätten för polisanmäla alla bedrägeriförsök eller andra olagliga handlingar.

2. Produkter
Produkter som beställs via hemsidan har alltid en medföljande engelskspråkig manual (när produkterna kräver det), antingen i pappersformat eller digital form, om ej annat har angivits.Om det behövs Kunden kan få en bruksanvisning på svenska.

3. Beställning / Skapande av konto
När Kunden genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress som Kunden uppgav i kassan.I e-postmeddelandet finns all information kring din beställning, som fakturaadress, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnad. Om något är fel i beställningen, bör Kunden kontakta oss omedelbart via e-post info@aeshop.se eller telefon (+46 8 46 50 58 29).
Kunden måste vara 18 år .
När Kunden bekräftar sin beställning eller skapar konto på AEShop.se ,Kunden godkänner detta avtal .

4. Produktinformation
Aeshop.se reserverar sig för eventuella tryckfel på denna websida samt slutförsäljning av produkter. Aeshop.se garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Aeshop.se har ingen skyldighet att ersätta Kunden eller på något annat sätt kompensera Kunden i händelse av felaktiga uppgifter, slutsåld eller utgången vara, eller annan inkorrekt uppgift, felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga ordrar. Ifall felaktigheter förekommer i uppgifter om lagerstatus, Aeshop.se förbehåller sig rätten att åtgärda/korrigera detta i efterhand . Aeshop.se kommer att vara tacksam för ett meddelande om eventuella tryckfel.
5. Leveransvillkor

6. Villkor gällande tilläggstjänster för leverans

7. Leveranstider
Alla beställningar skickas med posten och våra normala leveranstider är 3-7 arbetsdagar. Beställningar som läggs på helgen skickas normalt på måndagen efter. Om det skett förseningar i din leverans (utan att vi meddelat dig om längre leveranstid) så ska du kontakta oss direkt via e-post info@aeshop.se eller telefon +46 8 46 50 58 29.

8. Försenade leveranser
Om en leverans blir försenad meddelas Kunden om detta via e-post. I händelse av försenad leverans kommer vi göra vårt bästa för att leveransen ska påskyndas och för att din vara ska bli levererad så snart det bara är möjligt. Vid betydande långvariga leveransförseningar har Kunden rätt att häva köpet, detta måste ske skriftligen per brev eller e-post.
Leveranser kan bli försenade på grund av att fraktfirman som anlitats för uppdraget ej kan uppfylla sitt avtal gentemot Aeshop.se. Vid leveransförseningar förbehåller vi oss således rätt att friskriva oss från alla typer av ersättningsanspråk eller kompensationer.

9. Skador under transport
Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.

10. Ej mottagen leverans
Hämtar Kunden ej ut sina varor, så debiterar Aeshop.se till Kunden kostnad för leverans, retur samt lagerkostnad.
Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av Kundens köp.
Kunden måste enligt svensk lag alltid meddela Aeshop.se vi nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av Kunden beställning.

11. Betalning
Betallningsvillkor för varor finns på www.klarna.com

12. Priser
Priserna anges i SEK (svenska kronor), alla priser är inklusive 25 % moms.
Aeshop.se reserverar sig för prisändringar orsakat av prisändring från annan leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

13. Bytesvillkor
Vid byte av produkt, t.ex vid köp av fel storlek eller färg gäller följande:
Du står själv för returfrakten tillbaka till oss. Vid byte står vi för att skicka ut den nya produkten till dig.
OBS! Kom ihåg att alltid meddela oss via e-post info@aeshop.se eller telefon + 46 8 46 50 58 29 innan du skickar dina varor!

14. Garanti och reklamationsrätt
Produkterna som säljs på AEShop.se säljs med ett års garanti och tre års reklamationsrätt, i enlighet med rådande konsumentlagstiftning. Reklamationer bör ske skriftligen, via brev eller e-post.
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Under gararantiperioden AEShop.se kommer att erbjuda ersättningsprodukt , alternativt erbjuda prissänkning eller göra en återbetalning. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten, felanvändning eller att Kunden gjort ingrepp eller ändringar i varan, alternativt ej följt medföljande skötselråd eller liknande.
Garantin gäller endast för ursprungliga fabrikationsfel. Fel måste anmälas inom två månader från att de upptäckts. Garantin gäller ej ifall Kunden själv förändrat produktens eller varans funktionalitet och/eller utseende, till exempel genom att bygga om produkten, uppgradera den eller utföra andra åtgärder som påverkar utseende och/eller funktion. Garantin gäller heller inte om Kunden själv installerat produkten i de fall då det specificerats att produkten endast får installeras av behörig elektriker eller annan behörig fackman.
Konstaterande av fabrikationsfel ska utföras av verkstad som är godkänd/certifierad för att utföra dylika undersökningar. I de fall då felet som konstaterats är ett ursprungligt fabrikationsfel erhåller Kunden fri reparation eller ny produkt. Eventuella servicekostnader och dylikt ska alltid betalas av Kunden i de fall då felet visar sig vara ett fel som ej är klassat som ursprungligt fabrikationsfel.
Ifall produkten har en ytterligare garanti utfärdad av producenten, det vill säga en garanti utöver den som utfärdats av AEShop.se, ska Kunden vända sig till producenten direkt för garantiåtgärder.
Reklamationsrätten innebär att Kunden har rätt att reklamera varan i tre år från att Kunden köpt produkten. Reklamation ska göras till producenten efter garantitiden. Fel som står till grund för reklamationen ska rapporteras till säljaren eller producenten inom skälig tid från att felet har upptäckts.

15. Tvister, lagval
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
16. Personuppgiftslagen (PUL)
Vi sparar inte kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning. Vi följer
personuppgiftslagen sedan den trädde i kraft 1998. Kunden kan alltid begära rättelse, utdrag samt att Aeshop.se tar bort Kundens uppgifterna från vårt register.

17. Force Majeure
Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund.

18. Cookies
Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används.
Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner.
Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies.
Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida.
För att hålla ordning på bl.a inloggning och kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator.